ה-DSM 5 Diagnosis Statistics Manual, גרסה חמישית, מאגד תחתיו מספר רב של אבחנות פסיכיאטריות שונות, ומשמש כלי אבחוני לרופאים ומטפלים בתחום בריאות הנפש. להלן ההגדרה של OCD (Obssesive Compulsive Disorder) לפי ה-DSM 5:

 1. הימצאותן של אובססיות או קומפולסיות או שתיהן.

אובססיות מוגדרות כדלהלן:

 1. מחשבות או דחפים, עיקשים וחזרתיים, הנחווים על ידי הפרט כבלתי-רצויים, ובדרך כלל מעוררים מידה ניכרת של לחץ וחרדה.
 2. הפרט מנסה להתעלם או לנטרל אותן באמצעות מחשבה אחרת או פעולה כלשהי.

קומפולסיות מוגדרות כדלהלן:

 1. התנהגויות חזרתיות (שטיפת ידיים, סידור, וכו’) או אקטים מנטליים (תפילה, ספירה, וכו’) אותם הפרט חש נדחף לעשות בתגובה לאובססיה או חוקים נוקשים.
 2. מטרתם להפחית או להעלים תחושות של חרדה או מצוקה, או מניעה של אירוע או מצב מעורר פחד. למרות זאת, אין קשר מציאותי בין ההתנהגות למטרתה, או שהיא נעשית באופן מוגזם וחריג.
 1. האובססיות או קומפולסיות גוזלות זמן רב (מעל שעה ביום), או גורמות למצוקה קלינית משמעותית, או פגיעה בחיי החברה, בעבודה, או בתחומי חיים משמעותיים אחרים.
 2. לא ניתן לשייך את האובססיות או קומפולסיות לשימור בחומרים כלשהם (סמים, תרופות, וכו’) או למצב גופני כלשהו.
 3. הסימפטומים לא מוסברים יותר טוב על ידי אבחנה פסיכיאטרית אחרת.

בנוסף, תצוין מידת התובנה של הפרט כלפי הסימפטומים שלו:

 • תובנה תקינה- האדם מכיר בכך שהאמונות האובססיביות-קומפולסיביות אינן נכונות, או שהן כנראה לא נכונות, או שיכול להיות שהן אינן נכונות.
 • תובנה לקויה – לדעתו של הפרט האמונות האובססיביות-קומפולסיביות הן כנראה נכונות.
 • היעדר תובנה/אמונה דלוזיונאלית – הפרט משוכנע לחלוטין שהאמונות האובססיביות-קומפולסיביות הן נכונות.